obiektywizm


obiektywizm
obiektywizm {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. obiektywizmzmie, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'pozbawiony uprzedzeń, rzeczowy stosunek do czegoś lub kogoś; bezstronność': {{/stl_7}}{{stl_10}}Obiektywizm sędziego. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'relacjonowanie czegoś bez wyrażania własnej opinii': {{/stl_7}}{{stl_10}}Naukowy obiektywizm. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_8}}filoz. {{/stl_8}}{{stl_7}}'pogląd, według którego przedmiot poznania istnieje poza poznającym podmiotem; realizm epistemologiczny' <fr.> {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • obiektywizm — m IV, D. u, Ms. obiektywizmzmie, blm 1. «bezstronność, rzeczowość, postawa badawcza wolna od uprzedzeń» Obiektywizm badań, ocen. 2. «sposób sprawozdawczego referowania poglądów naukowych bez zajmowania wobec nich własnego stanowiska» 3. filoz.… …   Słownik języka polskiego

  • bezstronność — ż V, DCMs. bezstronnośćści, blm «brak uprzedzeń; obiektywizm» Bezstronność sędziów. Bezstronność wyroku …   Słownik języka polskiego

  • sprawiedliwość — ż V, DCMs. sprawiedliwośćści, blm 1. «sprawiedliwe postępowanie; sprawiedliwy sąd o czymś; bezstronność osądu, obiektywizm» Należna sprawiedliwość. Sprawiedliwość dziejowa. Obywatelska sprawiedliwość. Sprawiedliwość w sądach, w postępowaniu, w… …   Słownik języka polskiego

  • bezstronność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. bezstronnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} sprawiedliwe traktowanie wszystkich stron, niefaworyzowanie żadnej z nich; obiektywizm : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bezstronność przełożonego. Bezstronność w wydawaniu opinii …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • horyzont — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. horyzontncie {{/stl 8}}{{stl 7}} zakres zainteresowań, wiedzy, zasięg czyichś myśli, idei : {{/stl 7}}{{stl 10}}Horyzont jej zainteresowań był niezwykle szeroki. Człowiek o szerokich horyzontach. Komuś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozpatrywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, rozpatrywaćruję, rozpatrywaćruje, rozpatrywaćany {{/stl 8}}– rozpatrzyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, rozpatrywaćtrzę, rozpatrywaćtrzy, rozpatrywaćtrzony {{/stl 8}}{{stl 7}} bardzo wnikliwie zajmować się jakąś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • sprawiedliwość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. sprawiedliwośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ocenianie wszystkich według tych samych kryteriów, osądzanie każdego tak, jak na to zasługuje; uczciwość, obiektywizm,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień